Gloria Ferrari

Logo_prosireni_500x121

For Freedom of Expression

Phone: +381.60.4567.420
www.gloria-ferrari.com 
 

 

Gloria Ferrari doo, prvobitno Gloria Ferrari i ortaci od, osnovano je 20.02.2002.

Gloria Ferrari d.o.o. se bavi:
– izradom i prilagođavanjem specifičnih softvera za osobe sa invaliditetom,
– distribucijom računarskih pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom, teškoćama u učenju i komunikaciji, slepe i slabovide,
– asistencijom pri izboru pomagala,
– obukama i tehničkom podrškom za korišćenje asistivne tehnologije.